Сектор „Плодове и зеленчуци“ ще настоява в новата Обща селскостопанска политика (ОСП)след 2020 г. субсидиите за различните браншове да покриват равен дял от производствените им разходи.
 
 
Председателят на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я)Божидар Петков съобщи това пред Фермер.БГ, след разширения консултативен съвет тази седмица. На срещата земеделският министър Румен Порожанов представи пред най-големите браншови организации акцентите в следващата ОСП за програмния период 2021-2027 г.
 
„На срещата беше отбелязано, че сега в производството на зърнени култури субсидията покрива повече от 30% от разходите на декар, а при плодовете и зеленчуците е само 4%. Ние искаме субсидиите да бъдат с такива ставки, че да бъдат еднакви за всички, като дял от разходите, например на декар“, обясни Божидар Петков
 
Неговата оценка е, че тази първа информационна среща за новата ОСП е добра база за по-нататъшната работа. Представителите на различните браншове са заявили и първите си позиции по най-чувствителните въпроси.
 
 
„Според нас по-справедливият вариант е да има таван на плащанията. Когато се определя размерът на субсидиите, да се има предвид също до каква степен тя подпомага производството на даден вид продукция. В това направление е добре да бъде ревизирана досегашната политиката“, каза председателят на сдружението.
 
Представителите на „Плодове и зеленчуци“ са настояли също секторът да бъде определен като приоритетен в следващия програмен период.
 
„Доколкото разбрахме, има преходна национална помощ  за животновъдството и за тютюна. Тези сектори получават и европейски пари, и национални. Докато нашите субсидии са само едни и когато се увеличи броят на кандидатите, размерът на подпомагането рязко спада. Всяка година това води до неясноти и сътресения“, допълни Божидар Петков.
 
Зърнопроизводителите са поели инициативата в средата на юли да организират втора среща на председателите на браншови асоциации – с готови становища и конкретни предложения. По време на разширения консултативен съвет тази седмица министър Порожанов е заявил, че има възможност във всеки от разговорите по темата с Европейската комисия в Брюксел да участва и по един представител на бранша.