Над 2 700 са подадените проекти по мярка 112 – Млад фермер, което е забавило работата на комисията по оценяването им. „Бюджетът е ограничен, а в такава ситуация е задължително да бъдат проверени всички подадени проекти на дадена мярка, да се направи ранкинг на всички тези проекти, за да може да бъде направено договаряне до сумата, с която разполагаме“, заяви зам.-министър Гечев пред Фермер.БГ по отношение на класирането на подадените в края на миналата година проекти по мярка 112.

 

До края на април ранкингът на проектите по мярка 112 ще е качен на страницата на ДФЗ, през май ще се сключват договорите, допълни Гечев. Той припомни, че се работи активно с ЕК за отварянето на мярка Млад фермер по ПРСР 2014-2020 г., за да могат некласираните сега проекти да имат втори шанс. „С некласирани проекти отново ще може да се кандидатства, стига да отговарят на сроковете. Ангажирахме се с удължаване на сроковете от 14 на 18 месеца, за да могат повече млади фермери да имат възможност да кандидатстват“, каза още зам.-министърът.

 

Явор Гечев съобщи, че ще има нова таблица за изискуеми икономически единици за млади фермери. Тя ще бъде готова и качена на страницата на МЗХ в началото на месец май. Гечев беше категоричен, че новите изисквания „ще изхвърлят всички кухи проекти, за да бъдат подпомогнати младите хора, които реално искат да се занимават със земеделие“. Зам.-министърът потвърди, че новият прием по мярка Млад фермер ще започне в края на месец май или в началото на месец юни.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!