Държавен фонд „Земеделие“ публикува инструкции за попълване и подаване на заявления за подпомагане по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“.

Четете още: През февруари публикуват графика за плащанията през 2024 г.

 

Инструкциите за интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор" може да видите ТУК.  Повече информация има на сайта на ДФ „Земеделие“. 

Инструкциите за интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“ може да се прочете ТУК. За допълнителна информация вижте и в сайта на Разплащателната агенция. 

От 15 януари до 15 февруари 2024 г. е отворен приемът по двете интервенции. Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).