„Да опазим реколтата от пожари!“ – това е надсловът на информационно-разяснителна кампания, която започна в област Видин.

Не забравяйте схемите до пожарните служби

„Целта е намаляване на пожарите преди, по време и след жътвата на зърнените култури в региона”, поясняват от регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В тази връзка през следващите дни огнеборците ще напомнят правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, както и дейностите, които стопаните трябва да проведат за опазване на земеделските обекти, зърнените храни, фуражите, техническите култури и земеделската техника от пожари.

„Повишаването на температурите през летните месеци създава предпоставки за  пожари в природата и земеделските масиви. Най-честата причина за тях е човешката небрежност”, твърдят от видинската регионална дирекция.

За да бъде намален рискът е необходимо физическите и юридически лица, които участват в кампанията по прибиране на реколтата да уведомяват съответната районна противопожарна служба преди започване на жътва в площи над 100 дка. Нужно е да се парцелират и да се осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на наредбата. Стопаните трябва да обезпечат земеделската техника и площадките за зареждане с леснозапалими течности и горими течности с пожаротехнически средства. Те трябва и да представят в съответната районна противопожарна служба схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници, както и да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън.

При неизпълнение на тези изисквания фирмите и физическите лица ще носят административно-наказателна отговорност по чл. 265 от ЗМВР.

„Паленето на стърнища и растителни отпадъци върху земеделски земи продължава да е масово явление”, твърдят от регионалната дирекция.

 Забраненото от закона деяние се санкционира като за първо нарушение глобите са в размер от 1500 до 6000 лв, а при повторно нарушение - от 2000 до 12000 лв.