“Добри практики при изпълнение и управление на проекти на малки земеделски стопанства” е темата на семинара, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) - Териториален областен офис Силистра и Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) – Силистра.

81-годишна фермерка подписа договора си по подмярка 6.3

Във видеоурока Христина Николова, директор на ОД-Силистра на ДФЗ разглежда най-често допусканите грешки от малките земеделски стопанства при изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3. Тя подробно дефинира какво е стандартния производствен обем на стопанството и какви са изискванията за него при кандидатстване. Допустим СПО по подмярка 6.3 е между 2000 и 7999 евро.

Експерът припомня, че бенефициентът трябва да има разработен бизнес план, който да обхваща период от 5 години и подчертава:

След сключването на административен договор в рамките на до 2 месеца от ДФЗ ще ви бъдат преведени първите средства по проекта – левовата стойност на 10 000 евро. 

„Тогава започва изпълнението на бизнес плана. Спрямо изискванията вашето стопанство трябва на нарасне с над 2000 евро производствен обем, да направите инвестицията или инвестициите, да преминете курс на обучение по опазване на околната среда в земеделието от минимум 18 учебни часа и да поддържате условията за допустимост и критериите за подбор“, изброява Николова.

Експертът разглежда и обяснява подробно всички етапи при изпълнението на проекта. Тя припомня, че един от чай-честите примери за нередности при изпълнението на проект по подмярка 6.3, е прекратяване на договора за биологично производство, който е един от критериите, по които се получава и приоритет. 

Друго много важно, за да не се изпадне в несъответствие с бизнес плана, е спазване на сроковете за засаждане на трайните насаждения, посочени в договора.

От видеото ще научите подробно и какви са санкциите при неизпълнение на договора. Експерт от НССЗ пък дава съвети и препоръки от гледна точка на консултантите към младите земеделци.