Да бъдеш земеделец днес не е лесно и не само заради труда, пазара и работната ръка, а най-вече заради бюрокрацията. Онлайн семинар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрен университет – Пловдив отговаря на редица въпроси на фермерите, свързани с документалната част на производството.

Вижте как се чертаят площи в СЕУ

Лекцията „Подобряване на управлението на малките земеделски стопанства и изисквания за счетоводно отчитане” се води от ас. д-р Крум Христов. Той представя икономическите и счетоводни аспекти при отчитане на проекти по подмерките 6.3 и 6.1. Съветите му са полезни за всички, които искат да кандидатстват за финансиране по ПРСР.

Какви са изискванията по изпълнението на бизнесплановете, счетоводното отчитане на дейностите в земеделското стопанство, социалното осигуряване и данъчното облагане на земеделските стопани? Как се отчитат инвестициите в стопанствата и как да оформите документацията за нейното доказване при кандидатстването за финансиране? Това са част от въпросите, на които ще получите отговори във видеото. 

Лекторът подробно разглежда и показва примери как се изпълнят основните точки и документи, свързани с извършването на инвестиция и кандидатстването за финансиране: регистрация в ИСАК, регистрация като земеделски производител, поддържане на СПО на стопанството, водене на счетоводство, подаване на данъчни декларации, осигуряване.

Ключово за съвремения земеделец, който получава евросредства, е да поддържа Стандартния производствен обем на своето стопанство. Д-р Христов отбелязва важността да се спазват заложените в бизнесплана площи, култури и животни, както и сроковете за засаждане. Друга съществена точка е да се увеличава стопанството само с приоритетни култури/ животни, а при нужда от промяна да се проучи внимателно тяхното СПО.

Задължително е на нашите ниви да имаме растителни остатъци от културата, която сме гледали, и те да съвпадат със заявената за подпомагане култура, обръща внимание експертът.

Той дава пример за това, как ноемврийска проверка на място по линия на директните плащания не е установила наличие на подадената за подпомагане култура – пипер, а вместо нея – маруля. Става дума за оранжерийно производство. Така фермерът бил лишен от това подпомагане.

На финала д-р Христов представя и обяснява общи документи при извършване на инвестиция, които ще са нужни на стопаните. Той дебело подчертава, че препоръчва касово вместо банково плащане, за да се избегнат абсурдни ситуации. Какви могат да бъдат те и за какво още да е готов земеделецът – разберете от видеото.