Определен е размерът на плащането по Схемата за преходна национална  помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), за Кампания 2020.

Субсидии: Ясни са ставките за говеда и биволи по ПНДЖ1

Със заповед на земеделския министър е утвърдена ставка от 37,93 лв. за едно допустимо за подпомагане животно. Подпомагането ще се изплати на един транш този месец.

Преди седмица Десислава Танева обяви, че на 19 октомври е планиран първият транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1), а на 26 октомври – по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

Общият финансов пакет за Кампания 2020 е в размер до 26 828 690 лв.

От ДФЗ уточняват, че преходна национална помощ се откуска само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. Условията за допустимост следва да са идентични на условията по Схемите за национални доплащания през 2013 г.