Със заповед на министъра на земеделието е определен размерът на плащането по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производство (ПНДЖ1) за Кампания 2020.

ДФЗ преведе над 70 млн. лв. по COVID 1

Ставката за говеда е 170,92 лв., а за биволи – 299,11 лв.

Подпомагането ще бъде изплатено на два транша. По първия транш за говеда животновъдите ще получат по 94,01 лв., а за биволи – 164,51 лв. 

Плащанията са планирани за периода между 19 и 23 октомври.

През месец януари 2021 г. стопаните ще получат втория транш, като за говеда ще бъдат изплатени по 76,91 лв., а за биволи по 134,60 лв. 

Общият финансов пакет по схемата за Кампания 2020 е в размер до 32 064 360 лв.