Представяне на разработената децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти), в случая на оранжерийни зеленчуци, ще бъде представена онлайн от Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, съобщават от Националната служба за съвети в земеделието.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Темата на събитието е "Възможности за използване на блокчейн технологиите в земеделието", а то ще се осъществи на 28 октомври (четвъртк) от 13:30 часа в платформата Zoom. По време на информационното събитие ще бъдат представени направените проучвания за възможностите за използване на блокчейн технологиите в земеделието, както и проведеното анкетно проучване в началото на годината сред производители и потребители на храни.

Ще бъде показан и конкретния проект, осъществяван с финансовата помащ на ПРСР и изпълняван от опертивната група с участници в нея: Виктор Асенов- земеделски поризводител на оранжериини зеленчуци, „Опора Заден България“ ООД- експериментална база и производители на зеленчуци, Аграрен университен- Пловдив и Национална служба за съвети в земеделието.

От службата съобщават още, че стартира поредица от информационни събития, свързани с прилагането на блок чейн технологиите в земеделието. Тези събития са ориентирани както към производители на земеделски продукти, така и към потребители на тези продукти.

Целта на проекта е да се разработи и внедри интегрирана система за управление на работните процеси, позволяваща прозрачност на технологичните производствените процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта (използвани ресурси и обработка на продукта). 

Приоритетите, който ще се следва при реализация на проекта, е чрез използване на блокчейн технология да се провери как прозрачността в екосистемата на веригите за доставка на продукти/храни води до повишаване на доверието между участниците във веригата на доставка, в т.ч. и до ориентиране на демографски групи, които са готови да заплатят по-висока цена при гарантиран произход и качество на предлаганата храна. 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

Линк за регистрация: https://forms.gle/yZZG1Ss2s6nutm2x6
Линк за достъп: https://zoom.us/j/98128127471
ID на семинара: 981 2812 7471

Програма и покана за събитието може да видите тук.