В края на работната седмица 30 април изтичат важни срокове за подаване на документи по няколко схеми за държавни помощи и кредитиране.

 

Фермер.БГ публикува актуален списък на текущите приеми по схемите за държавни помощи и кредитиране към Държавен фонд Земеделие.

 

Държавни помощи

 

Програма/ схема

Срокове за прием

Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“

23 март – 31 август 2015 г.

Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

 

 

1 април – 15 май 2015 г.

 

Държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици” за 2015 г.

 

1 април – 30 април 2015 г.

Държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” за 2015 г.

 

1 април – 30 април 2015 г.

 

Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал

1 април – 30 април 2015 г.

 

Помощ de minimis за земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животни

27 април – 15 май 2015 г.

 

 

Помощ de minimis за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави и биволици

 

27 април – 15 май 2015 г.

 

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”

4 май – 30 септември 2015 г.

 

Кредитиране

 

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

целогодишно

Схема за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на лица с одобрени проекти по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016 година”

Срокът за подаване на документи по схемата е до 31.07.2015 г.

 

Схема за рефинансиране на кредити, отпуснати от търговските банки за проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

 

до 30 април 2015 г.

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!