Как да торим и напояваме за високи добиви и качествени плодове в овощарството - това ще бъде темата на онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по овощарство в Пловдив.

Екоминистърът: Ще поискаме от парламента отсрочка за регистрацията на кладенци

Събитието ще се състои на 22 октомври (четвъртък) от 10:30 часа, а участието е безплатно.

“По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с различни начини за определяне на хранителния статус  на растенията, видове торове и начини на торене. Ще научат повече за видовете напояване, системи за микронапояване, поливен режим; за ефективността на напояването и възможните провали. Представената информация ще бъде подкрепена с примери от практиката, обещават организаторите.

Основните теми на информационния семинар, които ще се представят от проф. Куман Куманов, са: 

► Необходимост от торене. Балансирано хранене и хранителен статус;
► Необходимост от напояване,  нужда от вода през различните фенологични фази на земеделските култури.

Експерти от НССЗ-Кърджали ще запознаят участниците с възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Можете да се присъедините, като направите следните стъпки:

Линк за регистрация: https://forms.gle/PHCqhDcGFQFAzYZ98
Линк за достъп:  https://zoom.us/j/97092369887
ID за срещата: 970 9236 9887

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Галина Николова (координатор на ТОО Кърджали на НССЗ).