Управителят на „Аквапоникс България”Виктор Данков се върна съвсем скоро от САЩ с новини, които са важни за производителите на аквапонични храни. Какво е развитието на аквапониката зад Океана и има ли интерес и в Европа, научете в разговора ни с него. 
 
 
- Какви възможности предлага аквапоничното производство?
- Преди всичко системите за аквапоника предлагат изцяло ново ниво на производство на храни. Бих групирал възможностите в три аспекта, които са взаимосвързани в една цялостна логическа система. Първият аспект касае целогодишният цикъл за отглеждане на разнообразни видове растения в модерна оранжерия, проектирана за всеки индивидуален случай.
 
Вторият аспект на възможности е в направлението – производство на органични и биохрани в контролирана среда, без употребата на химикали. В третата група влизат възможностите както за домашно отглеждане на растения и риба, така и производството им за търговски цели.        
 
 
Виктор Данков, управител на „Аквапоникс България”
 
- Каква е ефективността на тази технология в сравнение с конвенционалните методи на производство?
- Разглеждайки ефективността, отново ще изтъкна предимствата на иновативната патентована аквапонична технология пред конвенционалните методи и пред любителските аквапонични системи. От една страна това са: целогодишно комбинирано производство на свежи риба и зеленчуци, със значително по-голяма производителност на единица площ.
 
От друга страна е ефективността, свързана с устойчивост на производството в една интегрирана система, изискваща минимално количество вода, човешки труд и енергия. Ефективността на иновативната система има, както математическо и икономически обосновано изражение, така и свързаност с опазването на околната среда. При този вид рециркулационна система няма загуба на вода, не се използват синтетични химически елементи за растеж, липсват замърсена почва и вредители.  
 
- Бихте ли представили на българските фермери аквапониката в цифри?
- Ще Ви дам два примера – конфигурация на малките системи и такава от комерсиалните системи. Системата за домашно производство (Family Plus) е подходяща за споделяне и с приятели, като годишната продукция е от 200 кг риба и от 2700 до 4860 стръка разнообразни зеленчуци.
 
Най-голямата и производителна система за търговски цели има следният годишен капацитет: 7100 кг тилапия;  248 000 – 276 000 листни растения от основните лехи; 41 000 – 55 000 разновидни растения от междинните лехи.
Може би най-важната цифра, от която се интересуват предприемачите и инвеститорите, започвайки един нов и иновативен бизнес е възвръщаемостта на капитала.
 
Възвръщаемостта е право пропорционална на големината на операционната рециркулационна аквапонична система. След изготвяне на подходящо бизнес и проектно планиране, ние с партньорите от ‘Nelson&Pade Inc.’®, в зависимост от системата, залагаме прогнозна възвръщаемост на инвестирания капитал от 3,5 до 5 години. 
 
- Повече от 40 години технологията за комбинирано производство на храни в Америка се усъвършенства и разпространява. В каква степен е застъпена на другите континенти и по-специално на Стария континент?
- По отношение на проучване и разработване на технологии, процеси и продукти, взаимодействието между университетите и бизнеса в Северна Америка дава резултат. Специално за храните, аз смятам, че в САЩ имат натрупан с годините проблем, който дава много поле за размисъл и оттам до стремеж за разработване на иновации, които да удовлетворят едновременно голямото търсене с по-високо качество.
 
Ясен, разработен, изпитан и влизащ в употреба е патентованият метод за аквапонично производство на свежи органични храни, за който говорим днес. Европа има най-големите традиции в земеделското производство, но и най-големият консерватизъм за промени. Необходимо е обаче да отчетем замърсеността на почвата, въздуха и водата, и промените в климата и да се опитваме да създаваме по подходящ начин контролирана и чиста среда за производство на безопасни и качествени храни. 
 
- Колко време е необходимо на аквапониката да се популяризира на европейския пазар, така че да бъде конкурентна на биопроизводството?
- Та тя е напълно биопроизводство. Нашите партньори от американската компания притежават всички сертификати за биопродукти, свързани с GAP и BAP (добри и най-добри практики в земеделието). По отношение на популяризирането, ние вече започнахме. Стартираме с трудната задача да въвеждаме новата технология на аквапоничното производство.
 
- Българският бизнес готов ли е за този вид иновационно интегрирано производство?
- Българският бизнес е свикнал да мисли, да излиза от всякакви трудности и проблеми. Българинът обича да твори и да се интересува от новостите на пазара. Мисля, че в началото ще му е интересно, ще си задава много въпроси и ще си казва наум „аз си знаех“, но с наша експертна помощ много бързо ще оцени предимствата. 
 
Както при всяка бизнес инициатива, за стартирането на предприятие за комерсиално аквапонично производство за търговски цели е нобходим инвестиционен капитал и активи. Необходима е и инвестиция във време за придобиване на познания, изготвяне на качествен проектен и бизнес план, изучаване на операционните методи и технологията за производство в контролирана околна среда.
 
Но разходите за започване на аквапонично производство са значително по-малко, тъй като няма необходимост от голям масив земя за по-горе описания годишен производствен капацитет, както и изключване на тежко механизирано оборудване като необходим актив. Площта, необходима за конструиране на най-голямата оранжерийна система е около 3 дка.
 
 
Град Монтело, Уисконсин, САЩ
 
- С какво допринася „Аквапоникс България” за развитието на сектора?
- „Аквапоникс България“ е представител на най-бързо развиващата се компания на пазара на аквапонични системи. За Източна Европа колегите от ‘Nelson&Pade Inc.’® имат доверие на нашата компания да развива както пазара, така и, може би за мен по-важното, заедно да въвеждаме нов начин на мислене – за начина на производство и за високото качество на самата храна, за опазването на околната среда, съчетано с много добър подход и голям потенциал за правене на бизнес. Лично аз вярвам в това бъдеще.
 
Научете повече на: www.aquaponicsbulgaria.com