Има несигурност по отношение на стопанисването на земеделски земи и земеползването като цяло, коментира Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). „Все пак, обаче, трябва да отчетем, че беше извървян един доста дълъг път и към момента сме свидетели на едно комасирано ползване на земеделските земи. С промените преди няколко години в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) беше дадена възможност всички, които се занимават със земеделие да могат да се договарят за ползваните от тях имоти чрез споразумения.

 

Това доведе до това по-голямата част от земята в България да се ползва комасирано, но некомасирана остана собствеността. Това определено създава проблеми“, заяви Венцислав Върбанов. Той приветства последните промени в ЗСПЗЗ, според които служебните споразумения остават валидни. По думите на Върбанов, трябва да се работи в посока на доразвиване на поземлените отношения в България. Върбанов, обаче, сподели, че трудно в момента ще бъде поета политическа отговорност за създаването на Закон за комасацията.

 

Той припомни, че проект на такъв закон беше внесен още през 2001 г. и подчерта, че точно тогава е трябвало да бъде приет и да се работи по него. „Тогава приключи процесът на възстановяването на земеделските земи и можеха да се наложат правила. Сега собствеността на земеделските земи е в процес на преразпределяне, а самият процес на комасация би бил много дълъг и сложен“, коментира Върбанов. Той припомни, че в проектозакона е било записано изискване 51% от собствениците на земя да пожелаят комасация, което е защитен механизъм.

 

„Според мен на този етап единственото, което може да се приложи, е да се въведе такса или данък за пустеещите земи, което би накарало всички собственици на такива земи да вземат важно за тях решение – да потърсят начин да отдадат земята на земеделски производители, които желаят да ги обработват, или ще ги продадат“, заяви Венцислав Върбанов. Идеята за данък върху пустеещите земи беше подкрепена и от министъра на земеделието проф. Греков. Той, обаче, уточни, че е необходимо казусът да бъде разгледан от експертен съвет, какъвто МЗХ ще сформира до края на месец май.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!