Броят на птиците в страната нараства с над 10,5% през последните две години, като техният общ брой достига 14,6 млн. в края на 2014 година. Данните обяви зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, който откри 37-та международна конференция „Птицевъдство 2015” в Хасково. 
 
Статистиката показва още, че през 2014 г. в страната са били произведени над 1,2 млрд. яйца, а птичето месо и техните субпродукти са 101 993 тона. Грудев допълни, че се надява тази тенденция да бъде запазена и подпомогната чрез Европейското финансиране. Зам.-министърът припомни, че птицевъдството е приоритетно по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., и проектите с тази насоченост ще имат предимство, заедно с другите в сектор „Животновъдство” при точкуването им.
 
“Държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните ще продължи подкрепата си за сектор „Птицевъдство”, тъй като това е един от основните отрасли на българското земеделие, каза по време на събитието Васил Грудев. Той допълни, че целта на подпомагането, което се извършва чрез „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отглеждане на птици”, е отрасъла да стане още по-конкурентен и експортно ориентиран. Васил Грудев уточни, че средствата за тази помощ се предоставят изцяло от държавният бюджет, което показва ангажимента към него. Секторът може да разчита и на подпомагане по схемата за държавна помощ, която се предоставя на земеделски производители за намалена акцизна ставка върху газьола. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!