Разработваме системата за мониторинг на цялата заявена за подпомагане площ като компонент на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), припомни Васил Грудев, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), пред Монитор.

De minimis: Вижте сроковете за кандидатстване по сектори

Новият дистанционен контрол ще бъде част от мониторинга в следващия програмен период. И в момента чрез сателитни изображения с много висока резолюция (VHR) ежегодно се извършват проверки по схемите и мерките за директни плащания. Те се предоставят безвъзмездно на Разплащателна агенция от научния изследователски център на ЕК (JRC).

Ежемесечно пък се заснемат площите с висока резолюция (НR), което обслужва контрола по всички схеми и мерки, базирани на площ. Очакванията са новата мониторингова система да даде още по-оптимални резултати.

Васил Грудев: „Към момента системата е в процес на разработка, като се създават алгоритми и се задават различни маркери и модели. През 2021 г. се планират първите тестове. 

Мониторинговата система е заместител на проверките на място и ще контролира всички заявени за подпомагане площи. 

Фонд „Земеделие“ като държавна администрация трябва максимално да използва възможностите на информационните технологии. Ако искат да се развиват и да градят модерно селско стопанство, земеделските стопани също трябва да се включат адекватно в това предизвикателство."

Грудев припомни, че първите крачки на дигитализирана администрация и контрол започва през 2019 г. със Системата за електронни услуги (СЕУ), която за нуждите на Кампания 2020 по Директни плащания бе разширена и през нея имаше възможност да се подават електронни заявления за кандидатстване по всички основни схеми, свързани със заявяването на площ. 

Васил Грудев: СЕУ е свързана с регистрите на ИСАК, външни за нея регистри и услуги, в това число ВЕТИС, РЗС, както и данни чрез единната точка за обмен REGIX на ДАЕУ. Системата поема голяма част от комуникацията между кандидатите за подпомагане и ДФЗ. В индивидуалната зона на всеки регистриран потребител са налични всички електронни уведомления и актове, издадени от фонда.

В публичната част на системата са налични също и Цифрова орто-фото карта (ЦОФК), информация за декларирани имоти за подпомагане, калкулатори, справки и регистри. СЕУ разполага с форма за обратна връзка и множество полезни видео и текстови материали с цел улесняване на работата със системата."

Множество вътрешни и външни регистри в ДФЗ бяха дигитализирани с цел по-нататъшна интеграция. Част от бизнес процесите и процедурите на организацията също бяха обект на преработване и подготовка за бъдеща цифровизация, каза още изпълнителният директор на ДФЗ.