В Комисията по земеделие обсъждат подпомагането на развитието на селските райони, производството на мляко, общия бюджет на ЕС за 2014 г.

Членовете на парламентарната комисия ще разменят мнения с докладчиците по два въпроса: подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и поддържане производството на мляко в планинските, необлагодетелстваните и най-отдалечените региони след изтичането на срока на млечните квоти. Размяна на мнения е предвидено и относно общия бюджет на ЕС за финансовата 2014 година.

Друг акцент от дневния ред е представяне на резултатите от тристранната среща и приемане на консолидирания текст относно създаването на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в ЕС.

Депутатите ще гласуват и проектодоклада относно търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!