След отчетения близо 13-процентен спад на броя на свинете в страната през 2012 г., свързан от една страна с покачване цените на фуражите през 2012/13 година, а от друга – с необходимостта от покриване на новите изисквания за хуманно отношение към свинете-майки от началото на 2013 г., към края на 2013 г. се наблюдава частично възстановяване на поголовието. Това сочи Аграрния доклад на Министерството на земеделието и храните. 
[news]
Един от факторите, които допринасят за стабилизиране на сектора, е стартиралата в края на 2012 г. схема на държавна помощ за реализиране на доброволно поети петгодишни ангажименти за хуманно отношение към свинете, която продължава да се прилага и през 2013 и 2014 г. Субсидиите се предоставят годишно и покриват допълнителните разходи или пропуснатите доходи, свързани с тези ангажименти. 
 
Към месец ноември 2013 г. общият брой на свинете в страната нараства с 10,4% спрямо година по-рано до 586,4 хиляди, отглеждани в близо два пъти повече стопанства. Най-голям принос за това увеличение имат малките стопанства с до 9 животни и най-вече тези с по 1 – 2 животни, което може да се обясни със значителното понижение на цените на фуражните култури от втората половина на календарната 2013 г. Тези стопанства обаче произвеждат главно за собствена консумация и не оказват съществено влияние на пазара на свинско месо в страната.
 
Свиневъдството остава силно концентриран сектор, като над 75% от всички свине в страната се отглеждат в стопанства с 1 000 и повече животни.
 
През 2013 г. свиневъдството продължава да е съсредоточено основно в три района на страната – Северен централен, Североизточен и Югоизточен, където се отглеждат 79% от общия брой както на свинете – общо, така и на свинете-майки.
 
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!