От 10 години учениците от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Добрич произвеждат биотор от калифорнийски червеи. 

Нов съюзник на овощарите – биоторовете

Това се случва по програма Junior Achievment, по която в училището е създадена учебна компания. В нея участват ученици от XI-и и XII-и клас, които се занимават с дейностите по отглеждането на червеите, добиването на биотор и реализацията й.

Оказва се, че този бизнес план предизвиква всяка година интереса на учениците. Със своя продукт компанията участва по състезания и печели награди.

„Имаме 10 легла с червен калифорнийски червей, всяка година ги разширяваме. Всеки нов клас, който се включи в учебната компания, създава ново легло”, разказва ръководителят Живка Райкова, която е преподавател по икономика и предприемачество във Ветеринарната гимназия. 

Следващата стъпка е реализацията на добитата биотор. Можем да реализираме продукция максимум до 5000 лв. Все още не ги стигаме, тъй като е трудно. Тази биотор по принцип се изкупува на едро, а ние в учебната компания правим по-малки количества в по-малки разфасовки”, разяснява още ръководителят на компанията. 

Обучението е в часовете по СИП, а програмата включва създаване и организиране на дейностите във фирмата, съставяне на бизнес план, управление, производство и продажби, съставяне на годишен отчет.

„Включихме се в компанията в началото на учебната година. Произвеждаме два вида биотор и биоароматизатори от лавандула”, споделя Димитър Антонов от XI-и клас. „Нашата учебна база е в кв. „Рилци”. Там са леглата с червеите, там ги обработваме, там произвеждаме биотор”. 

Гордост за учениците е разработената от тях през тази година течна биотор. „Разтворът е с кладенчова вода, добита от 103 метра дълбочина. Добавя се към чистата биотор и така постигаме един екологичен продукт, в който няма химия, няма консерванти. Всичко е с много добри показатели.

С течния продукт подпомагаме крайния потребител, тъй като е по-лесен за употреба и е в по-удобни опаковки”, разкрива част от тайната на процеса Живка Райкова.

 Учителят подчерта, че продукцията е подходяща за биологично чисто производство. Успехът на учебната компания се крие в реалните резултати, на които възпитаниците на училището стават свидетели. 

„Целта е да учим децата на реален бизнес. Те виждат как да прилагат практически своите знания по икономика и предприемачество. Искаме да се сблъскат с реалните житейски условия и да търсят решение на всеки проблем, да се радват на всеки успех и да знаят, че практиката също е добър учител”, подчерта още Райкова. 

Предприемаческият дух и рационалното икономическо мислене помагат на децата за успешната им реализация след завършване на училището. 

Произведената продукция – течна и твърда биотор и други продукти от допълнителни дейности те предлагат на пазара.

Едно от местата, на които се реализират продуктите, е фермерският фестивал в Добрич. Реализираната печалба след това се разпределя между участниците като дивидент.