Министерството на земеделието и храните удължава срока, в който могат да се сключват договори за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводители за реколта 2016 г. до 3 юни 2016 г. Това става ясно от заповед на министър Десислава Танева, публикувана на интернет страницата на Министерството. 
 
Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2016 г., също се удължава до 3 юни 2016 г.
 
Вписването в Регистъра на тютюнопроизводителите на данни от сключените договори и имотите, на които се отглежда тютюн, започна от 22 април 2016 г. Изкупуването на суров тютюн за реколта 2016 г. ще се извършва от лица, които са сключили договори за изкупуване на тютюн до 3 юни 2016 г.

Попълването на информация в Регистъра е за срок от една година и не се прехвърля автоматично за следващата година. За приключване на регистрацията и успешното въвеждане на производителя се изисква  копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн. Необходим е и документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка.