Министър Десислава Танева представи позицията на България относно запазване на Преходната национална помощ на среща с бъдещия европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски в Брюксел. Това съобщи пресслужбата на земеделското министерство. 

Ще остане ли България без преходна национална помощ след 2020 г.?

В рамките на срещата двамата обсъдиха нивата на директните плащания на държавите членки и възможността за сближаване им. 

Ресорният ми министър запозна Януш Войчеховски и със структурата на земеделския отрасъл и производството в страната ни. 

Десислава Танева: „Продължаването на предходната национална помощ би осигурило сигурност и приемственост при предоставянето на подкрепа на земеделски стопани.“

Тя обясни, че страната ни е инициирала декларация, в която призоваваме в регламента за преходните правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) да се включи възможността за прилагане на Преходната национална помощ. Идеята е тя да продължи да се прилага до приемането на правилата на новата ОСП.

Ресорният министър посочи, че към документа са се присъединили Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния. По време на последното заседание на Съвета на ЕС по земеделие предложението е подкрепено и от Латвия.

Министърът на земеделието отправи официална покана към бъдещия еврокомисар да бъде гост на Празника на розата, който се провежда традиционно в град Казанлък през месец юни.