Европейската комисия представи преходните правила за Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Това стана по време на заседанията на Специалния комитет по селско стопанство и на Комисията по земеделие в Европейския парламент.

Алън Матюс: Новата ОСП ще се нуждае от преходен период

Предложението е за преходен период от една година, като рамката се базира до голяма степен на съществуващите правила, но допуска използването на средства от бюджета за следващия период. Целта е да се осигури непрекъснатост и сигурност на предоставянето на подкрепата на европейските фермери за 2021 година. 

Новият Закон за земеделските земи: Рентата се договаря само в пари


Министерство на земеделието, храните и горите изразиха позицията си по темата. По отношение на директните плащания е предвидена опция за държавите членки да продължат процеса на вътрешна конвергенция след 2019 г. В предложението за преходен период е осигурено продължението на плащанията по СЕПП, както и останалите схеми, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Европейската комисия предлага прекратяване на схемите за преходна национална помощ, като обясни това с преходния характер на схемите до края на 2020 г., пише в официалното съобщение на ведомството.


България възрази на предложението за отпадане на преходната национална помощ в преходните разпоредби. Страната ни изразява категорична позиция за запазване на прилагането на преходната национална помощ на нива, не по-ниски от 2020 г. 

Подпомагаме тютюнопроизводителите след 2020 г. само с de minimis?

Въпреки това обаче много страни продължават  да бъдат против този вид помощ, особено що се касае подпомагането за тютюнопроизводителите. Агри.БГ не веднъж изказа своето мнение по въпроса.


По отношение на Програмата за развитие на селските райони е възможно удължаване на настоящия програмен период 2014-2020 за една година в съответствие с Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г.. Това гарантира, че многогодишните ангажименти от настоящия програмен период могат да продължат и в новия програмен период, казват още от МЗХГ.

Какво предстои?
Преходните правила следва да бъдат одобрени в рамките на съ-законодателна процедура, която се очаква да продължи до лятото на 2020 г. като техническият преглед в работните формати на Съвета стартира тази седмица.  Предложенията ще бъдат разгледани и в рамките на предстоящото заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.