Изключително дъждовната пролет в Царевични пояс в САЩ, продължила през май и без изгледи да свърши в началото на юни, доведе до рекордно забавяне на сеитбената кампания при царевицата. Това се казва в анализ на наблюдателите на пазара от ИнтелиАгро

Прогноза: Цените на зърното ще напомнят миналогодишните


През последните седмици, средно по едва около 2 дни седмично бяха пригодни изобщо за влизане на техника в полетата. Това по всяка вероятност ще означава и най-висок размер на незасетите и пропаднали площи с културата в исторически план. 


Текущата ситуация заплашва да изхвърли най-важния играч от глобалния пазар (през пазарната 2018/19 г. САЩ е осигурил около 34% от световния износ). Това отваря широко възможностите за ръст в цените на царевицата по света през тази година, включително и в ЕС, който напоследък става все по-зависим от вноса на суровината.
Обичайно сеитбата на царевица в САЩ отдавна трябваше да е приключила. Към 2 юни, обаче, незасети остават една трета от общо планираните площи (виж таблицата).

Темпото е значително по-бавно дори от 1993 и 1995 година, които се посочват като най-неблагоприятните за сеитба в новата история.

Според някои анализатори, годината се очертава като по-неблагоприятна за царевицата дори от сушата през 2012 г., се посочва в текста. 


В най-големия производствен щат – Айова, 20% процента от планираните площи не са засети. Още по-катастрофална изглежда картината във втория по големина производител – Илинойс (15% от цялото производство на САЩ) – с 55% по-малко от планираните площи. Фермерите в петия най-важен за културата щат – Индиана, не са успели да засеят дори една трета. Подобна е и ситуацията в Охайо (десети най-голям производител). В нито един от десетте най-важни за царевицата щати засетите площи не надвишават 90%.


Към днешна дата изглежда твърде вероятно фермерите изобщо да не направят опит да засеят повече площи.

От една страна прогнозите са през първата седмица на юни валежите в Царевичния пояс да продължат. В допълнение, в края на май вече изтече крайният срок, преди който площите трябва да бъдат засети, за да са валидни застраховките за ниски добиви. Все повече стопани пък се ориентират към застраховките за невъзможност за засяване, макар те да носят едва около половината от пазарния доход, който може да се реализира в нормална стопанска и пазарна година.


Притесненията обаче далеч не свършват само с по-малкото засети площи, а сериозни грижи предизвиква и състоянието на вече засетите и поникнали. Засетите в 22-23-а седмица площи в исторически план реализират около 2-4% по-слаби добиви за всеки ден забавяне.

Процентът на изникнали семена е по-нисък, полетата са неравномерни поради задържане на вода, а развитието на растенията – по-слабо и забавено.

С количеството натрупана влага, едно рязко покачване на температурите може да втвърди горния почвен слой като бетон, предупреждават щатски анализатори и специалисти от Фермерския съюз на САЩ.


Ситуацията на полето вече оказва значително влияние върху пазарите. Въпреки търговското напрежение между САЩ и Китай, както и това с Мексико, за последните три седмици фючърсите царевица с най-близка доставка в Чикаго поскъпват с над 45%, достигайки най-високите си стойности за последните три години.