Подписването на споразумение с мерки в помощ на българските земеделски производители са обсъдили в аграрното министерство Тодор Джиков, председателят на Сдружение „Обединени земеделски производители“ Венцислав Митков и председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в България Николай Момчилов

Четете още: 27 000 малки и средни зърнопроизводители ще получат Украинска помощ

 

Те проведоха среща със земеделския министър Кирил Вътев, в която са участвали също така изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Георги Тахов и шефът на Националната служба за съвети в земеделието доц. д-р Младен Младенов. 

Трите браншови организации представиха исканията си, формулирани в 12 точки, и изложиха проблемите пред фермерите, които искат бързи решения, съобщават от пресофиса на Министерството на земеделието и храните. 

„Не сме дошли да искаме оставка, а да се решават проблемите и да се обедини браншът“, заяви Тодор Джиков.

На срещата е постигнато съгласие за необходимостта от създаването на ново законодателство за браншовите организации в сектор „Земеделие“ и от актуализиране на агроекологичното райониране по култури, а министър Вътев представи визията си за законодателство за кооперативите. 

Обсъдени са също така темите за временната рамка за Украинската помощ, Стратегическия план, разпределението на бюджета за държавни помощи, подпомагането за необлагодетелстваните райони и наредбата за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

Заради затрудненията с дефиницията за активен фермер, която изключва от подпомагане някои производители, Венцислав Митков заяви, че всеки реален земеделец трябва да получава субсидиране. 

Земеделските производители са изтъкнали проблемите, с които срещат с изпълнението на стандарта за добро земеделско и екологично състояние ДЗЕС 6 и със системата за мониторинг на площ. 

Предстои представителите на браншовите организации да запознаят членовете си с постигнатия консенсус по внесените от тях 12 точки и намерението да бъде подписано споразумение по тях.