Средните изкупни цени на кравето мляко у нас през миналата година са били около 0,61 лв./литър или с 2% под нивата от предишната година, като се очаква поевтиняването да продължи и през 2019 г., макар и със слаби темпове.
 
 
Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) анализира ситуацията на млечния пазар у нас и по света в месечния си бюлетин. По данни на ЕК изкупните цени на млякото в България през миналата година се очертават с около 7% под средните за ЕС. 
 
Прогнозата на Центъра е, че през тази година ще има между 5-7% по-ниски изкупни цени на кравето мляко, като те ще бъдат между 0,57-0,59 лв./литър. Това се обяснява с продължаващото увеличение на световното производството и постепенното забавяне в ръста на потреблението. 
 
Предварителни данни сочат, че мандрите у нас са преработили през миналата година около 601 хил. тона краве мляко, като окончателните отчети вероятно ше покажат по-голямо количество - около 610 хил. тона, смятат анализаторите.
 
 
Производството на млечни продукти в ЕС за периода януари-октомври 2018 г. отчита намаление за кондензираното мляко с 6,2%, на сухото пълномаслено мляко с 3,1%, на прясното мляко с 2,4%, на сметаната с 1,5%, и на сухото обезмаслено мляко с 1,1%. Увеличение се наблюдава при маслото – с 1,2%, киселите млека – с 0,6%, и сирената – с 0,4%.
 
При прясното мляко продължава тенденцията към намаление на потреблението. Поради добрата световна конюнктура запасите от обезмаслено сухо мляко намаляват. Ръстът на износа годишна база е 4%, а цените са с тенденция към повишение.
 
За периода януари-ноември се наблюдава значителен ръст с 30% при вноса на масла и млечни мазнини от ЕС в Китай. Има увеличение на доставките и на междинните продукти лактоза – с 35%, казеинати – с 32%, обезмаслени и пълномаслени сухи млека. Засилено е търсенето и от други страни в Азия и Африка.