Стопански факултет при Тракийски университет организира провеждането на трета международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”.

Тя ще се проведе на 20 и 21 юни 2013 г. в конферентната зала на хотел „Калиста” в Старозагорски минерални бани”.

Всяка поредна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” има свое приоритетно тематично направление. Приоритет на Третата международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” е изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-практика-държавно управление” с насоченост към академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво.

На конференцията ще се представят над 100 доклада на участници от 9 страни (България, Германия, Австрия, Полша, Италия, Чехия, Македония, Гърция, Русия). Активни участници в конференцията са и студентите, които ще представят 15 доклада.

Целта на конференцията е да се подготви обосновка за актуализиране на политиките за развитие на бизнеса и регионите съобразени с актуалните тенденции и добрите практики.

Основни тематични направления на конференцията са: регионално развитие и публична администрация, предприемачество и бизнес анализи, бизнес мениджмънт, корпоративна социална отговорност на бизнеса.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!