Търсенето на свинско месо в световен мащаб ще достигне през тази година  119.2 млн. тона, става ясно от прогнози на Организацията по прехраната и земеделието (FAO) и Министерството на земеделието на САЩ. 
 
 
Очакваното количество е с 2 млн. тона или с 1.7% повече в сравнение с 2017 г. Topagrar.pl описва къде по света търсенето ще бъде най-голямо.
 
1. Китай - страната с най-многобройно население на планетата ще се нуждае от 56.1 млн. тона свинско месо или с 2.1% повече спрямо 2017 г.
 
2. САЩ – търсенето там ще бъде с 2.8% по-голямо в сравнение с 2016 г. и ще достигне 9.9 млн. тона.
 
3. Германия – потребностите там ще нараснат с повече от 1%. Годишно страната добива 4 млн. тона свинско и се очаква да запази позициите си на най-голям производител на такава продукция в ЕС. Като цяло, търсенето на свинско месо в Съюза се е понижило с 0.2%, макар че Общността ще се превърне във втори по големина потребител на тази продукция в света. През тази година се очаква европейците да произведат общо 20.6 млн. тона свинско месо.
 
 
4. Русия – търсенето през 2018 г. ще бъде 3.3 млн. тона или с 0.5% повече в сравнение с 2017 г.
 
5. Бразилия – вътрешното потребление ще се увеличи до 2.9 млн. тона.
 
6. Виетнам и Япония – двете страни ще имат еднаква консумация на свинско през тази година – по 2.7 млн. т.
 
7. Мексико – популярността на тази продукция ще нарасне с 4.8%, като търсенето ще достигне 2.5 млн. тона.
 
8. Южна Корея – търсенето на свинско месо в страната е почти 2 млн. тона годишно.
 
9. Филипините – жителите на островната държава ще увеличат дела на свинското в менюто си с 4.5% до 1.9 млн. тона през тази година.
 
10. Тайван – потреблението на острова през 2018 г. се очаква да бъде 0.9 млн. тона свинско или с 0.5% повече в сравнение с 2017 г.
 
 
Къде е България в консумацията на такава продукция?
 
Официалните данни сочат, че годишното потребление у нас е около 190 хил. тона, като едва една трета от тях са от вътрешно производство, а останалите две трети са внос. Неофициални източници от сектора са на мнение, че има и значителни количества сив внос за преработка.