Таванът на субсидиите по Схемата за единно плащане на площ в новия програмен период е заложен в проекта на Зокана за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане. 
 
В текстовете на проектозакона се посочва, че плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по Схемата за единно плащане на площ, се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година. 
 
Освен това няма да се извършват плащания по Схемата за единно плащане на площ, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година. 
 
В проектозакона е записано още, че преди да се приложат предходните алинеи от одобрените плащания по Схемата за единно плащане на площ се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост.
 
Намаленията на плащанията по Схемата за единно плащане на площ ще се прилагат и по отношение на земеделски стопани, за които е установено, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия за тяхното избягване. 
 

ЗИД на ЗПЗП, публикуван на 17.11.2014 г., бележки и коментари на ел. адрес [email protected]

 

Мотиви към ЗИД на ЗПЗП

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!