Според експерти от Европейската комисия през следващите години търсенето на плодове в ЕС ще расте. Ръстът на потреблението на свежи плодове в ЕС ще бъде обусловено от засилване на интереса на населението към здравословния начин на живот. Потребителите обаче на първо място няма да търсят традиционните за Европа плодове, а ще отдават предпочитание на екзотичните, пише Shuvar info.

Поляците мачкат пазари

Прогнозираме, че потреблението на свежи плодове и зеленчуци в близките десетилетия ще продължи да нараства. Главно вследствие на мотивацията на населението да се грижи за здравето си. Ябълките няма да бъдат част от тази тенденция.

В продължение на последните 8 години консумацията на свежи ябълки в ЕС намалява всяка година с 1%. До 2030 г. нивото на потребление на свежи ябълки в ЕС ще показва относителна стабилност и ще възлиза на около 13,2 кг на глава от населението.

Съвременните потребители обаче активно търсят нови вкусове и на мястото на традиционната ябълка ще бъдат предпочитани тропическите плодове и горските плодове, се казва в доклада.

Специалистите смятат, че ситуацията с ябълката не е безнадеждна.

В момента ябълките са единственият локален продукт, който е най-достъпен на пазара през зимата. За производителите решение е да предложат нови висококачествени сортове, които биха заинтересували разглезения от екзотиката потребител.

За да може ябълките да съответстват на предпочитанията на клиентите, в градините трябва да има нови сортове. Те трябва да са устойчиви на климатичните промени, болестите и вредителите, отбелязват още специалистите.

Съгласно данни на ЕК вследствие на съкращаване на производствените площи, но, наедно с това по-богата реколта, производството на ябълки в ЕС през следващите години ще остава стабилно. Към 2030 г. то ще бъде близо 12,4 млн. тона.

На фона на стагнацията на търсенето на обикновена ябълка ще расте интересът към био производството. Това ще стимулира развитието му в сегмента.

Положителни промени до 2030 г. специалистите прогнозират да има за външната търговия с ябълки и твърдят, че отсъствието на достъп до руския пазар скоро ще бъде напълно компенсирано.

През сезон 2018/2019 износът на свежи ябълки в Ес трябва да достигне нивото, което бе фиксирано преди въвеждането на руското ембарго. До 2030 г. той ще продължи да расте. Тези резултати ще бъдат постигнати, благодарение на активното търсене на нови пазари, се казва в прогнозата.

Трябва да отбележим, че до 2014 г. руският пазар внасял 40% от ябълките за износ на ЕС. 

Относно вноса на ябълки в ЕС експертите казват, че ще е налице незначително забавяне на понижаването му. През 2030 г. то ще възлиза на едва 0,6%.

Сред другите видове овощна и зеленчукова продукция най-голям ръст на потреблението се очаква при кайсиите, нектарините и доматите.

Експертите допълват, че основни двигатели на пазара на селскостопанска продукция през следващото десетилетие в ЕС ще бъдат именно потребителите.

Потребителите все по-осъзнато ще избират храната, която консумират, ще се интересуват от нейния произход и околната среда. За производителите това ще означава увеличаване на производствените разходи, но също така и възможност да се получи добавена стойност на продукцията, чието търсене ще продължава да расте, сочат заключенията не специалистите.