Публичен търг с тайно наддаване за земеделска земя организира на 5 февруари община Добричка. На него ще се разиграят терени за отдаване под наем за срок от 1 до 5 години в общо 51 населени места.

Община Добричка улеснява ползването на земя

Парцелите са с различна големина, категория и начална тръжна цена. Те са както урегулирани поземлени имоти, така и такива извън границите на населените места. В наддаването ще участват и терени с лозя. 

С най-висока тръжна цена е нива от близо 50 дка в землището на село Стожер – 2500 лв. Търгът за лозе с площ от 41 дка от село Кръгулево ще започне от 1448 лв.

Община Добричка е най-голямата в областта. Обхваща 68 населени места и 1,25 млн. дка. обработваема земя. 

Най-ниските тръжни цени са 2, 9 и 10 лв. за парцели с ниска категория на земята, малки по площ, определени като „друг вид нива” или „изоставена орна земя”. 

Всеки участник в търга е имал възможност да извърши оглед на желания от него терен, да закупи тръжни книжа и да внесе изискания депозит.