Проектозаконът за земята беше пред приемане от Министерски съвет, когато на 18 декември той отново бе отложен, този път до приемането на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) и след провеждане на обществено обсъждане.

Решено е: Закон за земята чак след приемането на новата ОСП

Преди да влезе официално в сила обаче за земеделците трудно инвестират в напояване, след като нямат яснота за поземлените отношения. Ето какво коментира по темата земеделският министър Десислава Танева пред журналисти.

„Ние поехме инициативата да предложим този законопроект няколко пъти, да го преработим. Асоциацията на собствениците на земеделски земи на практика спря неговия ход. Интересите са многостранни. Трябва и политическа смелост. Аз нямам притеснение от това. Затова смело твърдя, че тази асоциация абсолютно не е права и мога да дам много мотиви, с които да защитя това“, каза земеделският министър.

По думите й и в момента се водят двустранни диалози с всички браншови организации за изчистване на детайлите.

„Ние продължаваме дебата за него, защото е очевидно, че е необходима много по-трайна и сигурна регулация, в която всички да са равнопоставени. Има не само малки собственици, но и големи. Да, земята е разпокъсана, но има и големи. Те трябва да са равнопоставени с ползвателите, работещите земята, които, от своя страна, също са малки и големи“, допълни Десислава Танева.

Десислава Танева: Законът за земята трябва да защити всички

Според нея без тази равнопоставеност няма как да се търсят в дългосрочен план включително и ефектите от инвестиции в селските райони.

„Институтът на споразуменията беше този, който на практика създаде справедливост при разпределението на земите, чиито собственици не се интересуват от тях, към ползвателите. А той към днешна дата премина и в механизъм за това, никой да не злоупотребява с монополно положение по отношение на собствеността в дадено землище“, заключи ресорният министър. 

Прочетете още по темата:

1. Стайко Стайков: Законът за земята трябва да се отложи
2. Забраната да се купува земеделска земя е за чужденци, а не за европейски граждани
3. Проектозаконът за земеделските земи отблизо - ренти, комасация, договори