Как ще работят земеделските кооперации в условията на новата ОСП? Как и дали проектозаконът за земята урежда сложните поземлени отношения у нас? Тези въпроси поставят земеделските кооперации на своята годишна конференция, която започна край Варна. Утре, 23 януари, в дискусията ще се включи министърът на земеделието Десислава Танева, съобщиха от Областните съюзи на земеделските кооперации във Варна и Силистра. 

МЗХГ: 80% от сектора на дребните преживни животни е застрашен без национална преходна помощ


Кооператорите ще дискутират с ръководството на МЗХГ редица проблеми, сред които и последния проект за Закон за земята.

Кирил Боянов: Уреждането на дейността на кооперациите с норматив, който да отговаря на съвременните поземлени отношения, е неизменна част от този закон.

Според Боянов, който е председател на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистра, у нас липсва и Закон за браншовите съюзи, чрез който да се регулира както работата им, така и членството на България в европейската неправителствена организация Копа-Кожека. 

 

Обект на дискусията ще бъдат още редица въпроси, които възникват при договаряне на земята и регистрация на правните основания за ползването й, както и начините на комасиране. От своя страна председателят на НСЗКБ Явор Гечев ще обобщи какви са перспективите пред земеделската производствена кооперация у нас. Браншовите структури по места очакват отговори как ще продължат да съществуват и работят кооперативите и доколко ще се регулират поземлените отношения у нас. 


Сериозна част от програмата на националния семинар е посветена на счетоводните ангажименти на всяка една земеделска кооперация. Ще бъдат дадени примери как се определя себестойността на продукцията в растениевъдството и животновъдството, как се приключват разходните сметки и др. Счетоводителите ще получат отговори на актуални въпроси за провеждане и отразяване на инвентаризация, какво се прави с дялов капитал или дивидент с изтекъл давностен срок и как се отчита преотстъпен данък. 

 

Агри.БГ ще бъде на събитието, за да отрази всички гледни точки! Очаквайте подробности.