Министър Десислава Танева откри официално специализираното изложение за селскостопанска техника в Стара Загора - БАТА Агро 2016 - пролет.

 

"По новата Програма за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2020, по която отворихме трите инвестиционни мерки за земеделските производители, кандидатстваха над 6600 бенефициенти. Те представиха проекти на обща стойност близо 4 млрд.лева. Или за миналата година това беше проектната готовност на българските земеделски производители. Ако имахме достатъчния бюджет да ги вложим в българското земеделие и да модернизират стопанствата си, въпреки кризата , която в момента европейското земеделие преживява....Това показва и дългосрочна визия за развитие на стопанството на всеки земеделец и увереност от излизането от временната криза.", заяви министър Танева.

 

"Към днешна дата от тези подадени проекти са контрактувани 1030 договора общо, на стойност около 230 млн.лв. С одобрението на проектите по мярка 4.1 и по мярка 6.1 - Млад фермер - контрактуването ще приключи до края на месеца. Също така в рамките на тази седмица ще стане ясен и ранкинга на проектите по мярка 4.2