През следващата година МЗХ ще стартира прием на проекти по мярка 125, по която има бюджет от 90 млн. евро. Първоначално по мярката бе заложено да се кандидатства с инвестиционни проекти за напоителни системи, горски пътища и комасация, но усилията на МЗХ ще са насочени единствено към проектите за напояване, заяви зам.министъра на земеделието Светлана Боянова. В момента се изработва "дизайна" на мярката и от средата на следващата година ще стартира възстановяването на напоителните полета или правене на нови такива по местата, където има най-голяма нужда, допълни Боянова.

 

Тя допълни още, че ще води политика, която да е насочена към усвояването на тези 90 млн. евро за проекти, насочени към изграждането на напоителни системи.

 

Припомняме ви, че в началото на месец Юни т.г., официална делегация на МЗХ, начело с Министър Мирослав Найденов посети Израел. След проведените срещи беше съобщено за сериозен инвеститорски интерес и предлагане на ноу-хау в областта на хидро-мелиорациите в земеделието на България. Тогава от българска страна интерсите за инвестиции в тази област бяха изявени от страна на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, в чиито Управителен съвет има представители на "Напоителни системи" ЕАД.

 

 

АЗПБ и Мирослав Найденов откриха нова помпено-напоителна станция край Свищов