От днес, 24 август до 10 септември 2015 г. Държавен фонд Земеделие ще сключва договори и изплаща средства по de minimis на коневъдите. 
 
Секторът коневъдство ще получи помощи de minimis в размер на 500 000 лева. Със средствата ще бъдат подкрепени земеделски стопани, отглеждащи 7 600 броя коне под селекционен контрол. По-голяма част от средствата са заделени за породата Каракачански кон. Останалата сума ще бъде изплатена на отечествените и други породи.  
 
Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи  de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три данъчни години (2013 – 2015 г .). Подпомагането на регистрирани земеделски стопани, собственици на коне под селекционен контрол, чрез минимална помощ de minimis ще осигури запазване на общото поголовие коне и ще стимулира развитието на коневъдството у нас, съобщават от Фонд Земеделие. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!