Според FAO Русия е страната, която разполага с най-много обработваема земя на глава от населението. Япония е в дъното на тази класация, информира farmer.pl.

Решено е: Чии стопанства ще бъдат преброявани?

В Русия се падат по 84 ха обработваема земя на един жител, докато в Япония този показател е 3 ха.  Средната стойност в световен план е 20 ха.

Сред страните, които имат най-много обработваема земя  на глава от населението, виждаме САЩ - 49 ха/жител, Румъния - 40 ха/жител и Бразилия - 37 ха/жител.

В ЕС, освен Румъния, най-много обработваема земя на глава от населението има във Франция -29 ха, Австрия – 16 ха, Германия -14 ха, и Италия - 12 ха. 

Сред страните с най-малък ресурс обработваема земя на глава от населението, освен вече споменатата Япония, са: Китай - 8 ха, Холандия - 6 ха, и Швейцария - 5 ха.