Земеделските стопани, отглеждащи от 5 до 9 крави, в планински райони (над 750 м. Надморска височина), ще получат по 180 лева на животно. Изменението е представено в презентации към промените в проекта по схемите за обвързана подкрепа, който трябва да се депозира в ЕК до 31 юли. 
 
Тъй като в планинските райони, животновъдството е един от основните поминъци, МЗХ стимулира тяхното развитие и съществуване. Изискването към фермерите за получаване на субсидията остава това, те да имат регистриран животновъден обект в съответен планински райони. 
 
Ако предложението бъде одобрено, новите субсидии по Обвързаната подкрепа ще се прилагат до края на 2020 година.
 

 

Презентация - Икономически анализ и оценка на влиянието на обвързаната подкрепа с европейски средства в сектор животновъдство

 

Промени в схемите за обвързано производство 2015-2016 за Сектор животновъдство- Презентация