Бюджетът по Преходната национална помощ за овце и кози (ПНДЖ-3) за Кампания 2023 е 13,7 млн. евро. Наскоро беше направено плащане по схемата и вероятно нивата през следващата година ще бъдат запазени. Това каза Георги Василев от земеделското министерство по време на националната среща на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) в Св. св. Константин и Елена.

По думите му ставката за Кампания 2022 е била същата, както и бюджета. 

"Имаме намаляване на животните спрямо миналата година, но то е много малко. Бюджетът по схемата ще намалява с времето, но всъщност ние имаме повече бюджет, отколкото брой животни. Ако можехме да изпатим максималната ставка по ПНДЖ-3, щеше да е малко по-висока или около 22-23 евро. Но тъй като имаме максимален размер на ставката - 21 евро, затова и изплащаме този размер.

Точно и по този причина смятам, че догодина размерът на помощта ще е същият. Дори и животните да се увеличат малко или да намалеят малко"
, уточни експертът.

Георги Василев представи и бюджета за Кампания 2023 по директни плащания, чийто размер е 808 млн. евро. От тях:

388 млн. евро трябва да се раздадат по основно подпомагане на доходите за устойчивост (досегашният СЕПП)
80 млн. евро за допълнително преразпределително подпомагане
12 млн. евро за подпомагане на млади земеделски стопани
3 млн. евро за плащания за малки земеделски стопани
3 млн. евро за специалното плащане за памук
201 млн. евро за екосхемите
102 млн. евро за обвързаното с производство подпомагане (13 + 2%), от които 62 млн. евро са за животновъдство. А 13 млн. евро са пряко насочени към интервенции за овце и кози

 

Годишната среща на НОКА откри зам.-министър Деян Стратев, който обобщи идеите в Стратегическия план.

"В контекста на тази ситуация трябваше да изготвим Стратегически план, с който се цели устойчиво развитие на земеделието, повишаване на вашите доходи, повишаване на конкурентоспособността, устойчивост на климата. Никой не вземаше от такава сериозност климатичните промени, но те вече са факт. Затова тук също има какво много да направим. Освен това пазарни рискове и ефективност.

В МЗХ сме приели една политика - да подпомагаме всички организации, които имат идея, желание да представят своята продукция и в страната, и в чужбина. Това е чрез държавната помощ за изложения. Освен това ще се насърчава и кооперирането. Подготвяме нови закони. Също - ефективност на производството и нейното повишаване. Придобиване на умения и знания. И не на последно място - привличане на млади хора в сектора.

ОСП ще насърчава и устойчиви земеделски практики, които трябва да са насочени към справяне на климатичните промени.

Очакванията на всички нас са гарантиране на икономическата жизнено способност на земеделските стопанства и повишаване на фермерските доходи", каза Стратев. 

 

Председателят на Българската аграрна камара (БАК) - Костадин Костадинов също взе участие.


"С помощта на БАК успяха да бъдат изплатени средствата по де минимис, помощта заради войната в Украйна; да бъдат облекчени изискванията към групи и организации на производители, да се предотврати продажбата на държавен поземлен фонд с компенсаторни бонове, каквото намерение имаше.

БАК успя да инициира дебат относно работната ръка в земеделието, да се преустанови отдаването на земеделски площи за създаването на фотоволтаици. 

Освен това ни изпратиха два варианта на закон за аграрна камара. Аз вярвам, че най-доброто предстои, но то може да бъде такова, само с активното участие на НОКА и на вас - овцевъди и козевъди", заключи Костадинов.