Правителството даде старт на работата по новите програмни документи за парите от европейските фондове през следващия програмен период 2021-2027 г.

AgriАнализ: Кой и кого представлява, когато се вземат решения за ПРСР?

„Държавен вестник“ публикува днес Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

За подготовката на програмните документи по Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде създадена тематична работна група, а нейният председател ще бъде определен от министъра на земеделието, става ясно от постановлението.

В работната група ще бъдат поканени за участие национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. В нея ще може да се включат и представители на организации на местни инициативни групи.

Участието на браншови съюзи в състава на работната група не е предвидено, но нейният председател може да кани на отделни заседания представители на различни сектори, свързани с изпълнението на ОСП.

Както Агри.БГ писа, една от основните задачи на земеделското министерство е да подготви национален стратегически план за финансовото подпомагане на различните направления и браншове в селското стопанство през новия програмен период 2021 - 2027 г.

Стратегическият план ще трябва да определи национални цели и приоритети до нивото на отделните браншове. Преди да започне неговото изпълнение, планът ще трябва да бъде изпратен за одобрение от Европейската комисия.

Следете темата и на cap4us.agri.bg