Дискусиите за новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) продължават да текат. Едно от новите неща в него е, че всяка държава членка трябва да изготви стратегически план. В него ще се залагат индикатори за определените приоритети в целия сектор „Селско стопанство“. Как държавите членки разбират тези индикатори и какво смята Европа?

Одобриха индикаторите за новата ОСП

Именно индикаторите бяха акцент на заседание на работна група по хоризонтални въпроси в Брюксел. По време на срещата Европейската комисия (ЕК) представи документ с обща информация за индикаторите. В него са описани отделните елементи на фишовете за индикаторите, които ЕК разработва. Всички фишове се очаква да бъдат завършени до няколко седмици

Различни индикатори ще се прилагат за различни секторни интервенции.

Всяка интервенция трябва да бъде свързана с поне един индикатор за резултат.

Въпреки това една интервенция може да допринася за няколко резултатни индикатори, но връзката трябва да бъде добре обоснована, пише ОДЗ-Кюстендил. Въпросът за индикаторите се счита като един от сложните в бъдещата ОСП. В тази връзка голяма част от държавите членки поискаха допълнителни дискусии, с цел подобряване разбирането на темата.

Във втората част на заседанието бяха обсъдени стандартите за условността, които заместват кръстосаното съответствие и текстовете, свързани с бъдещите екосхеми по Първи стълб на ОСП. Основните въпроси, по които мненията на отделните страни-членки се различават, са свързани със задължителния характер на екосхемите и изключването на малките фермери от условността.

По време на форума бяха направени и редица технически предложения, свързани с конкретни стандарти в условността. В края на заседанието председателството представи новите промени в проекта на регламент, които се очаква да бъдат обсъдени на предстоящите заседание на работната група, както и на заседание на специалния комитет по селско стопанство.
 

Следете темата и на cap4us.agri,bg