Работна група с разширено участие на държавната администрация, социални партньори и граждански сдружения ще подготви документите, свързани с новата Обща селскостопанска политика (ОСП) в периода 2021-2027 г. и отпусканите европейски субсидии.
 
 
Това стана ясно от решение на правителството за приемането на План за разработване на стратегическите и програмни документи за управление на средствата от европейските фондове.
 
Предстои в „Държавен вестник“ да бъде публикувано Постановление за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.
 
Постановлението предвижда създаване на работни групи, които да бъдат отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и програмните документи в областта на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство“, съобщи правителствената информационна служба.
 
В работните групи ще вземат участие представители на централната администрация, на регионалните и местни власти, социални партньори, структури на гражданското общество, академичната общност и други.
 
Намеренията на правителството са да се осигури максимална публичност и прозрачност на процеса, като се гарантира възможност за участие в него на всички заинтересовани страни.
 
Предвиждат се обществени обсъждания на всеки от стратегическите и програмните документи, които са от значение за нашата страна.