Часовете със слънчево греене са най-малко в сравнение с другите зимни месеци.

Пчелите са образували зимно кълбо и са в относителен покой. Сгорната си част кълбото обхваща тази част от питите, където е скадир(ан медът. След като пчелите изконсумират покрития от тях мед, цялото кълбо се придвижва нагоре и назад. Важно условие при зазимяване на пчелните семейства е по средните пити - върху които се образува кълбото - да има достатъчно мед 1.5 - 2кг. Когато това не е спазено и медът по тези пити е малко, се налага още в средата на зимата пчелите да се преместват върху страничните рамки. Преместването обаче може да стане само когато температурата се повиши над 8 градуса, при което пчелите имат възможност да пропълзят над горните летвички на рамките.

Зимното кълбо се формира в тази част на кошера, където има условия за добро затопляне и осигуряване с чист въздух. Мястото му зависи от силата на семействата - при силните то е по-близо до входа, а при средните и слабите - по-навътре в кошера.

Външната част - кората на кълбото се състои от плътно наредени една до друга пчели. По този начин се запазва топлината в центъра. Дебелината и плътността на обвивката  зависят  от външната температура - при понижаване на температурата се уплътнява, а при повишаване се разпуска - става по-рехава.

Вцентъра на кълбото пчелите могат да се движат. Там температурата е най-висока  28 - 32 градуса. Впосока от центъра към периферията пчелите я поддържат на ниво 14 - 16 градуса, като в най-външната част тя е 6 - 10 градуса. 

Когато температурата на въздуха се повиши над 10 градуса , пчелите извършват очистителни облитания,при които изхвърлят натрупаната в дебелото им черво фекална маса.

Вижте още:

Отравяне на пчелите от пестициди и растителна защита

Как протича животът на пчелите през годината?

Грижи за пчелите през януари

Интересни факти за пчелите