Последните стопански години в Добричка област се отличават с екстремно и продължително засушаване. Най-често сухият период започва в началото на лятото и продължава през цялата есен. Търсенето на начини да се запази оскъдната почвена влага става основен момент в производството на полски култури. 

Добруджа: Дъжд за пшеницата, глътка въздух за фермерите!

Настоящата стопанска година е „пример” за предизвикателствата, пред които са изправени земеделските стопани. 

„Решение на проблема намираме в strip-till обработките. Насочихме се към тази технология още преди 5 години”, споделя Димитър Стойчев, главен агроном в земеделска фирма. Младият специалист се грижи за 20 000 дка, разположени в Добричка и Варненска област. 

До момента strip-till обработките дават положителни резултати и Стойчев отчита с 20-30 % по-високи добиви в сравнение с конвенционалната технология. 

През миналата година агрономът прави експеримент. Разделя поле от 300 дка на три парцела, на които се прилагат три различни обработки – оран, продълбочаване и strip-till. „Резултатите бяха впечатляващи – имахме разлика от 150 кг между конвенционалната и безоранната технология. Това показва, че strip-till работи”, категоричен е агрономът. 

През настоящата година в стопанството отново залагат на щадящите и минимални обработки на почвата. Чрез strip-till технологията се увеличава органичното вещество, смята още Димитър Стойчев. При тази обработка се разрушава само ивицата от почвения слой, където трябва да се положат семената. Полето остава или с растителни остатъци, или с покривни култури, които запазват живота и водата.

Измерванията на почвената влага на покрито поле по време на сеитбата на пролетници показва двойно повече количество в сравнение с изорано и култивирано поле.

Това е особено важно при продължителното засушаване, от което в момента страдат и есенните, и пролетните култури. "Колкото по-малко обработки се правят, толкова по-малко са загубите на вода”, не крие задоволството си Димитър Стойчев и допълва: „Дори есенните култури, отглеждани по нашата технология, са в по-добро състояние за разлика от останалите житни посеви, които вече масово пожълтяха”.