Запазването на почвеното плодородие и хумусния слой е съществена част от технологията на повечето земеделски производители, категоричен е Велислав Даскалов от Добрич.

Цветан Берберов: За рапицата природата си взе нейното

Това са методи за нулеви или щадящи обработки на почвата, които се прилагат в много страни по света. Ние също трябва да почерпим опит от тях, да се обърнем към безоранните технологии и да извлечем позитивите от това. 

Според стопанина прилагането на No-Till или Strip Till технология има редица предимства. Едно от тях е запазването на почвената влага при полета, които са с покривни култури, смята Даскалов. Това е особено важно през последните години, когато в Добруджа настъпват продължителни летни и есенни засушавания с екстремни горещини.

При щадящите обработки се опазва горният хумусен слой на почвата, който в Добричка област е изключително ценен. Според типа чернозем – дали е типичен, излужен, карбонатен или тежък глинест, хумусът варира от 60 см до 1 м и е следван от преходен хоризонт, с който достига до 1,50 м. 

Безоранните обработки и липсата на пестициди спомагат за връщането на живота в почвата и обогатяването й от естествените организми в нея. 

Даскалов: Това е бъдещето. Този тип земеделие спестява от обработки, оказва се изгодно още през първата стопанска година. Има възвръщаемост.

Велислав Даскалов обработва малко площи в село Царевец, които сее с царевица. Заради скромния размер на полетата си, той няма възможност да инвестира в техника за No-Till или Strip Till. Той смята, че едрите земеделци в Добруджа имат ресурс и възможности да прилагат върху част от площите си по-щадящи обработки. По този начин и малките ще могат да се възползват като потребители на услуги от по-едрите фермери.

Доказателство за успешно прилагане на безоранна технология има и в стопанството на Пламен Николов от варненското село Аврен. Фермерът обработва 18 500 дка и е преминал към нулеви обработки още през 2015 г. Така открива, че неплодородната почва може да даде добра реколта, в нея да има живот и запазена влага. В момента въпреки неблагоприятните климатични условия – липсата на снегове и дъждове, пшеницата на стопанина се развива перфектно.

Причината е една – почвата е „жива”, а влагата в дълбочина – запазена поради наличието на покривни култури.

Как да се възстанови почвеното плодородие, защо да спрем да „ровим” в земята и какви са предимствата на безоранните технологии – това беше тема на семинар, организиран през февруари в Добрич в рамките на Борсата за семена и посадъчен материал. Темата е важна, тъй като почвата в световен мащаб се изтощава все повече и повече и изисква вниманието както на учените, така и на земеделците и на бизнеса.