Соргото е северноафриканска култура, която изисква малко ресурси, но е много устойчива, особено на засушаване. То може да бъде ползвано като алтернатива на царевицата в райони, които не са подходящи за отглеждането ѝ.

Зеленчуци: Вижте как влияе храненето с калий и магнезий

За предимствата на соргото разказва д-р Калин Сланев от Земеделския институт в град Шумен към Селскостопанска академия. Той се включи в организирания от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) онлайн семинар „Отглеждане на сорго, суданка и техните хибриди в отговор на климатичните промени. Разпространение, значение и технология на отглеждане.”

По време на събитието, което събра около 60 участници, д-р Сланев посочи предимствата на соргото, които му дава неговата устойчивост в свят, изправен пред все по-интензивни климатични промени. Той развенча мита, че културата е богата на танини, като посочи, че новите хибриди, продавани в Европейския съюз, са с нулево съдържание на веществото.

Растението има ниска нужда от ресурси както за наторяване, така и за растителна защита.

Хранителните качества на соргото са много близки до тези на царевицата и това позволява включването му в различни фуражни смески. Използва се и за производство на биогорива.

Повече за соргото, неговите предимства и отглеждане вижте във ВИДЕОТО.