Добрите практики и новости в използването на калий и магнезий при полски зеленчуци бяха тема на онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Защо да храним зеленчуците с калий и магнезий?

Във виртуалното събитие се включиха 50 участници – земеделски стопани, консултанти, научни работници, представители на бизнеса в областта на земеделието, студенти, съобщават организаторите. Основните теми бяха представени от доц. д-р Маргарита Николова.

Най-голям интерес предизвика ключовото значение на калия и магнезия за формиране на ценни хранителни съставки и за преодоляване на стресови ситуации. Те са важни и за азотната ефективност, по-доброто захарно съдържание, цвета и аромата на плодовете.

Обърнато бе специално внимание на проблемите при дефицит на калий – по-слаб добив, намален ефект от азот, ниско съдържание на сухо вещество и намалена трайност, увеличена чувствителност на засушаване, по-голяма податливост на заболявания и добиване на продукция с по-лошо качество.

Участниците научиха повече и за добрите практики и новости в прилагането на калиеви и магнезиеви торове при различните зеленчукови култури. В детайли се представиха тяхната ефективност, избор на подходяща форма на торовете, оптимални норми и срокове на торене.

Повече за балансираното наторяване и ефективното усвояване на хранителни вещества от растенията може да видите във ВИДЕОТО.