Магарешкият бодил е добро решение за пустеещи и бедни земи, от което могат да се добиват различни продукти, като биогориво и целулоза. Културата не изисква интензивни грижи, а отглеждането ѝ е природно устойчиво, с нисък отпечатък върху околната среда.

Как се отглежда бял трън и къде намира пазар?

Растението дава възможност за допълнителен доход на фермерите, съветват от оперативната група GO CARD в Италия. Както семената, така и биомасата на целогодишната култура могат да бъдат използвани за производство на полезни продукти.

След извличането на маслото, полученото кюспе може да послужи като високопротинова храна в животновъдството и частичен заместител на соята. Други полезни вещества могат да се употребяват във фармацевтичната индустрия, а остатъците от преработката - да се използват за производство на енергия, торове и други. 

Магарешкият бодил е непретенциозен и дава добри добиви дори на бедни и изтощени почви, като не изисква сериозни разходи за отглеждане.

В момента GO CARD експериментират с въвеждането му в Тоскана, където все повече площи, използвани преди за зърнени култури, запустяват вследствие на ниските цени на зърното и влошаващите се климатични условия.

Специалистите оценяват употребата му като суровина за биогорива, биомаса за енергетиката, за диверсификация на културите в стопанството и като източник на фураж за животните.

Досега стопаните са установили, че засяването му е по-благоприятно през пролетта, отколкото през есента - поради опасност от измръзване, а и поради съвпад на времето за засяване на зимните култури.

Магарешкият бодил вече успешно се отглежда и служи като източник на различни суровини и продукти в Сардиния.