Решението на Европейската комисия (ЕК) може да намали ползите за климата и околната среда. Така Центърът за анализи Farm Europe в Брюксел критикува неодобрението на ЕК към искането за гъвкавост на екосхемите, направено от Европарламента и Съвета на ЕС.

Ще бъдат ли фермерите на плюс в новата ОСП?

В свое изявление организацията припомня, че самата Комисия е предлагала гъвкавост при прилагането на екосхемите. 

Комисията няма политическата легитимност да наложи цели като 10% земеделска земя, оставена под угар, 20% намаление на използването на химически торове, 50% намаление на пестицидите, както и 25% дял от биологичното производство в земеделието. Не е извършена предварителна оценка или проучвания на въздействието на тези широкообхватни предложения”, твърдят от Farm Europe.

В документа се казва, че комисията се позовава на единствената оценка на въздействието, публикувана от Департамента по земеделие на САЩ. Farm Europe призовават ЕК да публикува анализ на въздействието, независим от политическия натиск, както и проучване на въздействието върху земеделието на стратегиите „От фермата до трапезата“ и за Биологичното разнообразие. 

От организацията заявяват, че на този етап са споделени само общите цели на Зелената сделка за намаляване на емисиите на парникови газове. 

Целите на Комисията, заложени в двете стратегии, не са били съгласувани и Farm Europe подчертава, че липсва законодателно предложение. 

По този начин Комисията не разполага с необходимата  институционална легитимност да се опита да ги наложи чрез одобрението на стратегическите планове на ОСП.

Националните столици получиха препоръки за изготвянето на своите стратегически планове в началото на изминалата седмица. От комисар Войчеховски се очаква да ги представи на членовете на Комисията по земеделие на заседание на ЕП на 30 ноември - 1 декември, се посочва в последния бюлетин за ОСП на Министерството на земеделието.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg