„Ще подкрепяме екипа на Министерство на земеделието и храните винаги, когато действията са насочени към по-висока доходност и заетост на населението в страната и в селските райони.” Това каза председателят на Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/ Пламен Димитров по време на среща с министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков и тримата заместник-министри в МЗХ.

„Основна грижа на екипа ми при управлението на сектора и при задаването на приоритетите на новия програмен период ще бъде  подпомагането на икономическия напредък на страната и подобряване условията на труд и увеличаване на заетостта на работещите в земеделието, селското и горското стопанство”, каза министър Греков. Страните се съгласиха, че усвояването на средства по европейски и национални проекти не трябва да е самоцел, а да се търси социален и икономически ефект върху българското село и върху икономиката като цяло.

По време на срещата присъстваха председателите на три от най-големите федерации на независимите синдикати – на заетите в земеделието, в горското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост, които представиха проблемите в ресорите си и се договориха със съответните ресорни заместник-министри за провеждане на отраслови срещи с участието на браншовите организации.
   
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!