На територията на област Добрич има 7 промишлени ферми за отглеждане на свине, като три от тях са от тип „А". Най-голямата от тях е комплексът в село Козлодуйци, в който по последни данни на онлайн системата отглежданите животни са 64 850 на брой, съобщи д-р Димка Димитрова, главен експерт в Областна дирекция безопасност на храните по време на заседание на Областната епизоотична комисия, ръководено от областния управител Красимир Кирилов.

Чумата с нов тежък удар: Заразен е свинекомплекс с 40 000 прасета в Бръшлен

Над 100 000 са свинете в цялата област, които са сериозно застрашени от Африканската чума.

В заседанието участваха директори на ловни и горски стопанства, представители на големи животновъдни ферми, местни власти и институции, имащи отношение към решаване на проблема с АЧС.


Според д-р Румен Караманов, управител на свинекомплекса в село Козлодуйци, трябва да има екипна работа от страна на институции, бизнес и обществото, за да бъде решен проблемът.

Румен Караманов настоява за направена промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност и сериозни глоби на нарушителите.

Да се въведат санкции за влизащи чужденци в страната през границите, които не спазват разпорежданията и внасят храни със съдържание на свинско месо, настоява д-р Караманов. Той визира съседна Румъния, където заболяването е обхванало територията на цялата страна. 


Сред предложенията на свиневъда е забраната за отглеждане на животни в т. нар. заден двор Той сподели за стриктните мерки, които има на територията на свинекомплекса в Козлодуйци, като подчерта, че вече са въведени такива и по пътя на животните - т. нар. транспортни коридори.


Основният проблем за справяне с разпространение на болестта е човешкият фактор

Както и стриктното спазване на мерките, които са набелязани, смята проф. д-р Паскал Желязков от Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. Според специалиста е необходимо Областната дирекция по безопасност на храните да извърши проверка на всички промишлени обекти за отглеждане на свине в региона за спазване на мерките за биосигурност. Проф. Желязков обърна внимание на факта, че приносител на заразата са дивите прасета. Тъй като границата с Румъния, откъдето е влязъл вирусът, не може да бъде затворена, е нужно горските стопанства да извършват обходи за умрели животни, които съответно да се загробват на място. По думите на специалиста недопускане на разпространението изисква и подборен отстрел на диви прасета за намаляване на популацията, тъй като чакали, лисици, диви животни и грабливи птици също разнасят вируса. 


Финансови са стимулите за намаляване популацията на дивите прасета. Инж. Тодор Гичев, директор на Регионална дирекция по горите, гр. Варна, припомни, че ловджиите ще получават по 150 лв. за отстреляно животно и по 50 лв. за намерено мъртво и загробено диво прасе. Директорът на Държавно ловно стопанство в гр.Балчик инж. Калинка Тодорова обърна внимание, че забавените проби при лов на диви свине създават проблем за ловните стопанства, които развиват ловен туризъм и имат клиенти от чужбина.


Граничните пунктове с Румъния и пристанището в град Балчик да осъществяват засилен контрол на личния багаж на пътниците, идващи от държави, в които е установена АЧС - Естония, Латвия, Литва, Полша, Молдова, Беларус, Русия и Румъния. Те трябва да следят за наличие на суровини и храни от животински произход, непретърпели термична обработка. Задължително е да се извършва проверка на кемпери и каравани. Областна дирекция „Земеделие“ да оказва логистично съдействие на кметовете и ОДБХ – Добрич при организиране на инвентаризация на животните, отглеждани във ферми за лична консумация в тип „заден двор“, се казва още в заповед на областния управител Красимир Кирилов.