Прасетата за клане остават търсени в Европа, като цените им активно се покачват. Отрасловата организация VEZG повиши ценовото предлагане през пазарната седмица от 29 ноември до 4 декември с 5% до 2 евро за килограми кланично тегло. Т.е. с 47% цената е по-висока, сравнено с година по-рано, пише MeatInfo.

Без ваксина няма справяне с чумата по свинете

Предвид оживеното експортно търсене, високите цени на китайския пазар и оскъдното предлагане в Германия, някои наблюдатели на пазара смятат, че ценовият пик все още не е достигнат, тъй като в други европейски страни се очаква нов ръст на цените на свинете. С покачването на цените на свинете за клане растат и цените на свинете-майки. Котировката на EZG се е повишила с 61% в сравнение с началото на годината.

Цените на пазара на месо също растат и създават сериозни проблеми за месната промишленост. В някои случаи е трудно да се планират необходимите обеми за купуване. Преработвателите с добре изградени канали на доставка съобщават, както и постоянни клиенти, че не изпитват особени трудности при поръчката на необходимото за коледния бизнес количество месо. Други компании дават различен поглед. На няколко пъти те вече са сменяли доставчиците. Предвид цената, за тях ще бъде трудно да се купи необходимата суровина за преработка.

Основният проблем на месната промишленост в момента е в това, че частично по-високите производствени разходи се прехвърлят на плещите на потребителите. Търговията на дребно вече демонстрира слаб интерес към дългосрочни договори за доставки. Неотдавнашният ръст на цените с 15% на прасетата за клане само за 3 седмици видимо доведе до преосмисляне на ситуацията сред търговците на дребно.

В сектора търговия на дребно расте безпокойството от това, че многобройните компании в месната промишленост няма да оцелеят в настоящата икономическа ситуация. Именно поради това, по думите на преработвателни предприятия, готовността за реагиране на ситуацията и за адаптиране към условията за реализация на готова продукция расте.

Вероятно това ще доведе до ръст на цените на дребно на месната продукция от свинско месо, тъй като търговията на дребно няма интерес от вълна от банкрути в месния сектор.